Agent-based modelling van Nederlandse werkwoordsverzwakking  [agent-based modeling of the Dutch verb weakening].
18 июня 2021 года
14:24
Agent-based modelling van Nederlandse werkwoordsverzwakking [agent-based modeling of the Dutch verb weakening].
Текст новости:
Title: Agent-based modelling van Nederlandse werkwoordsverzwakking [agent-based modeling of the Dutch verb weakening].
Author, co-author: Pijpops, Dirk
Abstract: Agent-gebaseerde modellen zijn al lange tijd populair in de biologie, economie, computerwetenschappen en zelfs stadsplanning, waar ze gebruikt worden om emergente fenomenen te besturen. Hoewel taal bij uitstek zo’n emergent systeem is, kennen ze voorlopig nauwelijks toepassing in het taalkundig onderzoek. De weinige studies die er wel al van gebruik maken laten zich kenmerken door interdisciplinair onderzoek van taalkundigen met computerwetenschappers en fysici (Van Trijp 2012, Beuls Steels 2013, Steels Casademont 2014, Pijpops et al. 2014). In het eerste deel van deze presentatie schets ik de mogelijkheden van deze nieuwe methodologie voor vooral de historische taalkunde. In het tweede deel van de presentatie stel ik een eerste eenvoudig agent-gebaseerd model voor van de competitie tussen de sterke en zwakke werkwoordinflectie in het Nederlands. Dit dient als voorbeeld hoe agent-gebaseerde modellen een aanvulling kunnen bieden op meer traditionele taalkundige methodes als corpus- en experimenteel onderzoek.


Текст со страницы (автоматическое получение):
Agent-based modelling van Nederlandse werkwoordsverzwakking [agent-based modeling of the Dutch verb weakening].
Language :
Publication date :
Event name :
Herfstvergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis [Autumn Meeting of the Royal Society for Linguistics, Literary Sciences and History of the Southern Low Countries]
Event date :
Abstract :
[en] Agent-gebaseerde modellen zijn al lange tijd populair in de biologie, economie, computerwetenschappen en zelfs stadsplanning, waar ze gebruikt worden om emergente fenomenen te besturen. Hoewel taal bij uitstek zo’n emergent systeem is, kennen ze voorlopig nauwelijks toepassing in het taalkundig onderzoek. De weinige studies die er wel al van gebruik maken laten zich kenmerken door interdisciplinair onderzoek van taalkundigen met computerwetenschappers en fysici (Van Trijp 2012, Beuls Steels 2013, Steels Casademont 2014, Pijpops et al. 2014). In het eerste deel van deze presentatie schets ik de mogelijkheden van deze nieuwe methodologie voor vooral de historische taalkunde. In het tweede deel van de presentatie stel ik een eerste eenvoudig agent-gebaseerd model voor van de competitie tussen de sterke en zwakke werkwoordinflectie in het Nederlands. Dit dient als voorbeeld hoe agent-gebaseerde modellen een aanvulling kunnen bieden op meer traditionele taalkundige methodes als corpus- en experimenteel onderzoek.
Permalink :
Автоматическая система мониторинга и отбора информации
Источник
Другие материалы рубрики
  18 июня 2021 года
14:44
Spiegelei of omelet [Sunny-side up or omelet].
  18 июня 2021 года
14:30
Constructional contamination in language (invited talk)